Tradisjonsrikt fiske

Engelske laksefiskere var tidlig på plass på Urstad/Elstad-valdene. I 1837 reiste Mr. William Belton fra England til Namsen. Etter oppholdet skrev han boka "Two summers in Norway" hvor han blant annet beskriver sitt eventyrlige fiske i de øvre deler av Namsen. Han fisket helt opp til Fiskumfossen som han beskrev som ett av de vakreste fossefall han hadde sett i Norge. Senere i 1846 skrev engelskmannen Brethel leiekontrakt for Tørrisdalen i 30 år.

I 1847 ble engelskhuset i Tørrisdalen bygget på Urstad, ett stort og flott hus for fiskerne som var der. "Tørrisdal House" ble ikke brukt etter 1940, og er revet for lenge siden. Dørkarmene er imidlertid bevart på Urstad og her er det mange inskripsjoner som viser navnene på dem som fisket her opp gjennom tidene. Kontakten mellom de tilreisende og folket på Urstad var en viktig kulturutveksling for sportsfisket.